Sao chép section

Cách copy section từ page A sang page B.

Thông báo copy thành công: au khi thực hiện copy thành công sẽ có một thông báo giúp bạn nắm được vùng đã được lưu.

Thêm một section đã copy

Paste section đã copy

Last updated