Thêm một page

Hướng dẫn này giúp bạn tạo một trang với các mẫu có sẵn theo thư viện hoặc một trang trắng

Tại đây chúng tôi muốn hướng dẫn bạn cách thêm một trang (page) với các section có sẵn từ thư viện mẫu bạn đã chọn hoặc một trang trắng bạn sẽ tự thêm các section.

Chúng tôi có hai tùy chọn thêm Page từ giao diện chỉnh sửa của bạn.

Góc trái bên dưới màn hình

Góc phải bên trên màn hình

Giao diện quản lý trang

Thư viện các trang mẫu

Tạo tên trang

Nếu bạn chọn Later đường link trang vừa tạo sẽ được thêm thủ công sau

Quản lý trang

Quản lý trang cho phép bạn sắp xếp thứ tự các trang, đổi tên trang, quản lý menu hiển thị

Để sắp xếp, di chuyển thứ tự các trang trong giao diện quản lý bạn cần di chuột vào trang bạn muốn.

Thiết lập SEO/Analytics

Chúng tôi cung cấp khả năng thay đổi URI mạnh mẽ cho phép bạn cài đặt chỉnh sửa sâu hơn để tối ưu cho SEO.

Bạn cần di chuyển con trỏ chuột tới phía trên bên trái của màn hình.

Bạn cần lựa chọn SEO/Analytics để thực hiện thay đổi URI (đường dẫn) của trang

Bạn cần thêm tiêu đề trang để giúp Google tìm thấy bạn.

Lưu ý bạn cần click vào SET để thực hiện lưu các cài đặt tại đây

Last updated