Thêm kết nối SSL

Chúng tôi cung cấp kết nối SSL miễn phí cho tất cả tên miền kết nối với nền tảng của chúng tôi

Kết nối SSL giúp trang web của bạn trở nên an toàn hơn và cũng giúp cỗ máy tìm kiếm tin cậy nội dung của bạn hơn.

Để thực hiện thêm kết nối SSL vào trang web bạn cần di chuột vào góc trái phía trên màn hình.

Thêm SSL

Mở menu slidebar bên trái

Head Code

Click vào head code để di chuyển vào Site header code.

Code SSL

<script language="JavaScript"> 
if(window.location.protocol != 'https:') 
{ location.href = location.href.replace("http://", "https://"); } 
</script>

Last updated