Cài đặt section

Chi tiết các thiết lập cài đặt của section.

Hướng dẫn hiệu chỉnh & thiết lập cài đặt của section

Cài đặt section cho phép bạn thiết lập chi tiết các thông số. Lưu ý cần nắm vững kiến thức trước khi thực hiện các thay đổi. Nền tảng cho phép bạn back-up. Tùy vào loại section bạn chọn sẽ có các thiết lập khác nhau.

Các thành phần của section tiêu chuẩn bao gồm:

  • Section dimension là kích thước.

  • Có thể điều chỉnh độ cao của section

  • Độ rộng section được điều chỉnh tự động hoặc cố định, nhưng không chỉnh được thông số vì nền tảng sẽ tự động điều chỉnh độ rộng với các kích thước & độ phân giải màn hình

Bạn có thể thêm các ảnh để tạo thành một slide show

Các cài đặt của

  • Effect: các hiệu ứng slide

  • Text fx: hiệu ứng chữ

  • ​Arrows: hiệu ứng mũi tên

  • Slide mode: chế độ chạy của slide

  • Duration between: thời gian chuyển slide

Last updated